سلام. توی این ساعت خوابم نمیبرد گفتم بیام و یه گپی بزنیم.

ماه رمضان ماه خوبیه و بش میگن ماه خدا. ولی ساعت ۳ خوابت میگیره، میخوای بری بخوابی پیش خودت میگی خو ساعت ۴ باید بیدار بشم واسه سحری! خلاصه نمیخوابی که یه وقت سحری رو از دست ندی!خنده

ولی خداییش پوستمون کنده شد توی این ماه بس که بی خوابی کشیدیم! خودمون همینطوری کمبود وزن داریم، توی این ماه دیگه میشیم شبیه خلال دندون!زبان درازی

صبح هم ساعت ۹ مثل جن چشمامون بازه!خنده خدایا من نوکرتم یا کاری کن تا ظهر خوابمون ببره، یا کاری کن ساعت ۱۰ شب مثل جنازه کله پا بشیم! آمین...خنده

خوب دیگه... حوصلمون سر رفته بود،‌اومدیم یه گپی زدیم سرگرم شدیم...نکنه میخواید بگید این یارو چه بیکاره؟؟؟!مردد

خوب آخه بد کردم این موقع نرفتم بیرون دزد و معتاد بشم؟؟؟ بعد هی بگید جوونا این دوره خوب نیستن! اصلا من دیگه حرفی ندارم...مخلص همه...بای بای...زبان درازی