سلام.

واو! خنده

عالی بود!

فصل پنجم این سریال تموم شد. با اینکه این فصل وضعش خیلی بد بود و صدای خیلیا دراومد. اما سازندگان بلدن چطور همه رو مبهوت سریال کنن! به نظر من بین تمام این فصل ها فقط این فصل بود که بهترین پایان رو داشت.

به حدی از قسمت آخر این سریال خوشم اومد که حد نداشت! همه چی به جا بود. امیدوارم روز به روز این سریال بهتر هم بشه. که میشه! آرام

The Walking Dead